Niedamirów (przed 1945 r. niem. Kunzendorf) gm. Lubawka pow. kamiennogórski 50°41'21.4"N 15°52'59.8"EChrystus z blachy na przydrożnym krzyżu w Niedamirowie gm. Lubawka

Metalowy  krzyż przydrożny  z Chrystusem wyciętym z blachy (fot. 2019). Krzyże takie,  umieszczane na murowanym postumencie (tu rzadszym okrągłym), są starsze od drewnianych krzyży z blaszanym Chrystusem, a figura Ukrzyżowanego jest dosyć mała. Krzyż z Niedamirowa pochodzi być może z pierwszej połowy XIX w. Napisy na cokole są zatarte.

Zdjęcie całego krzyża

Chrystus z blachy na krzyżu przydrożnym w Niedamirowie gm. Lubawka
© Michał Zalewski 2019