Solniki Małe (przed 1945 r. niem. Klein Zöllnig) gm. Bierutów pow. oleśnicki  51°08'27.9"N 17°31'36.2"EChrysus z blachy na krzyżu przydrożnym w Solnikach Małych gm.  Bierutów

Spośród  4 krzyży przydrożnych stojących na  krańcach Solnik Małych, 2  mają  na dziś   postać Ukrzyżowanego wyciętą z blachy i pomalowaną. Krzyż ze zdjęcia (fot. luty 2019) stoi na wyjeździe ze wsi w kierunku Bierutowa, w pobliżu boiska. Został postawiony w 2018 r. w miejsce poprzedniego, również drewnianego (fot. 3).

Na wcześniejszym krzyżu była niewielka standardowa figurka Chrystusa. Konieczność ustawienia nowego, w miejsce przewróconego ze starości krzyża, położonego na wschodnim wyjeździe ze wsi, stała sie asumptem do wymiany również opisywanego krzyża. Niegdyś była na nim postać Chrystusa wyciętego z blachy, więc przy odtwarzaniu postaci Ukrzyżowanego dla przewróconego krzyża, powstała druga, prawie identyczna, pomalowana amatorsko, figura i została umieszczona także na tym krzyżu.

Pozostałe dwa krzyże (na północnym i zachodnim krańcach wsi) są również drewniane. Być może kiedyś też były na nich postacie Chrystusa wycięte z blachy, ale wiedza o tym zatarła się w pamięci mieszkańców.


Drewniany przydrożny krzyż z blaszanym Chrystusem w Solnikach Małych gm. Bierutów
2. fot. 2019
Jezus z blachy na przydrożnym krzyżu, Solniki Małe gm. Bierutów
3. fot. 2016


© Michał Zalewski 2019