Dyskusja:Hans Prockendorff

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

---

Dzwon ten ufundowali rok zdrowie (bezpieczeńśtwo) nasz

campana hec fusa anno salutis nostre iheronimo et sigismundo brockendorf fratibus in serbin tunc existentibus, ex honestis johanne brockendorf et katharina conjuge ejus filia olim petri stronchen natis 1431.

Mannrecht w księstwie wrocławskim sąd posiadaczy ziemskich na prawie rycerskim, sąd lenników

Znaczenie: 'lennik, wasal, ten, co posiada dobra na prawie lennym, wasallus

W spółce z Melchiorem Frankensteinem posiadał stoisko odzieżowe w hali targowej w Rynku. Miał też udziłay w kopalni w Joachimstahl.

Pusch

D

Hans, + 15.7.1517. 7) 1488 auf Groß- und Klein-Schottgau, Kreis Breslau, Rothsürben, 1/2 Koberwitz und 1/2 Schosnitz. Er besaß in der Handelsgesellschaft mit Melchior Frankenstein eine Kaufkammer für Gewandschnitt im Kaufhause und war 1524 mit einem Kux am Bergwerk Joachimsthal beteiligt. 8) Nach den Inschriftsteinen sind 1487 das Schiff und 1504 der Turm der katholischen Kirche in Schosnitz von Hans von Brockendorf und seiner Gemahlin Katharina geb. Strönichen erbaut worden. Die Stiftertafel zeigt in erhabener Minuskel die Stifternamen, darüber die beiden Wappen Brockendorf (schreitender Hirsch) und Gruttschreiber (aufgerichtete Bracke), während in der Sandsteintafel über dem Westportal des Turmes in erhabenen Minuskeln zu lesen stand:

"1502 fecit hoc opus hans broccendorff filius thomae uxor eius katharina filia petri strönichens." Darüber die 4 Ahnenwappen Brockendorf, Gruttschreiber (Mutter), Strönichen, Sachse (Mutter).9
In der 10. sog. Prockendorffschen Kapelle der Elisabethkirche stand das Bruchstück eines Altars, auf dessen Platte ein Steinrelief stand, das 15 Männer und 6 Frauen zeigte, die alle knieten und betend emporschauten, Auf Seiten der Männer das Brockendorffsche Wappen, auf Seiten der Frauen u.a. das Wappen der Strönichen, Inschrift: "Johannes Prockendorf hat diesen Altar errichten lassen Anno 1517.10) Es kann sich dabei nur um diesen Hans handeln, denn sein Sohn hat kaum noch in Breslau gelebt.

Von 1510 ab bis zu seinem Tode 1517 gehörte Hans Brockendorff dem Rat der Stadt Breslau an, von 1510, 1514 und 1517 als Schöffe, 1515 und 1516 als Konsul. Außerdem war er Königlicher Mann. 11)12)13 1516 bekleidete er das Amt des Stadtkämmerers.
żona 1484 Katharina Strönichen, Tochter des Peter Strönichen auf Rothsürben und der Elisabeth Sachse. 14)

Die Kinder machen 1522 eine große Erbteilung, in der neben dem Hausrat und den Kleinodien Rothsürben, Snmottgau, Koberwitz und Schosnitz und einige Renten genannt werden. 15)

Pl

Jak wynika z kamieni inskrypcyjnych, nawa główna została zbudowana w 1487 r., a wieża kościoła katolickiego w Schosnitz w 1504 r. przez Hansa von Brockendorfa i jego żonę Katarzynę z domu Strönichen. Na tablicy darczyńców widnieją wypisane minuskułą nazwiska ofiarodawców, nad którymi znajdują się dwa herby: Brockendorf (kroczący jeleń) i Gruttschreiber (wzniesiony Bracke), a na tablicy z piaskowca nad zachodnim portalem wieży - wypisany minuskułą napis:

Syn Hansa Broccendorffa, Thomas, wykonał tę pracę ze swoją żoną Kathariną, córką Petera Stronichensa”. Powyżej 4 herby rodowe: Brockendorf, Gruttschreiber (matka), Strönichen, Sachse (matka).

W 10. tzw. kaplicy Prockendorffów w kościele Elżbiety znajdował się fragment ołtarza, na płycie którego umieszczono kamienną płaskorzeźbę przedstawiającą 15 mężczyzn i 6 kobiet, klęczących i patrzących w górę w modlitwie. Po stronie mężczyzn herb Brockendorffów, po stronie kobiet m.in. herb Strönichów, napis: "Johannes Prockendorf kazał wznieść ten ołtarz anno 1517.10) To może być tylko ten Hans, bo jego syn prawie nie mieszkał we Wrocławiu.

Od 1510 roku aż do śmierci w 1517 roku Hans Brockendorff był członkiem rady miejskiej Wrocławia, od 1510, 1514 i 1517 jako ławnik, w 1515 i 1516 jako konsul. Był także człowiekiem królewskim. 11)12)13 W 1516 sprawował urząd podskarbiego miejskiego.

Ślub w 1484z Katharina Strönichen, córką Peter Strönichen z Żórawiny i Elisabeth Sachse.

SynHieronim

Hieronymus, * 1488, + 12.6.1567, 79 Jahre alt, auf Rothsürben, Grabplatte mit Inschrift, die ihn als Erbherrn ausweist, mit Ahnenwappen Brockendorf, Gruttschreiber, Strönichen, Sachs. (32) Er hatte auch mit seinem Bruder Sigismund eine Glocke gestiftet mit Inschrift in gotischen Minuskeln u.a. "ex honestis johanne brockendorf et katharina conjuge ejus olim petri stronichen natis 1431. (33)

Er besass 1564 in Breslau ein Haus auf der Hundegasse (34)

Z Degena inskrypcja na dzwonie Żórawinie

campana hec fusa anno salutis nostre iheronimo et sigismundo brockendorf fratibus in serbin tunc existentibus, ex honestis johanne brockendorf et katharina conjuge ejus filia olim petri stronchen natis 1431
Wybrany do rady w 1514 r. Mikołaj, który kupił Schmolz w 1514 r., był A więc pierwszy radny z plemienia Uthmannów, który od niego wywodził się „von Uthmann i Schmolz”. Przez wiele lat zajmował drugie miejsce w jury, kilka lat był szambelanem, sześcioletnim przewodniczącym jury i pięcioletnim wiceprzewodniczącym rady, a tym samym burmistrzem miasta. W sumie był członkiem rady przez 37 lat bez przerwy. Jako drugi konsul był właścicielem piwnicy w latach 1549 i 1550 piwnicy Schweidnitz.19) Był także człowiekiem królewskim na dworze męskim20) Należy również wspomnieć, że nazwał dom 8 na ringu „Siedmiu Elektorów”, posiadane. W 1527 r. mieszkał w nim Ferdynand I, gdy w maju tego roku złożył hołd Wrocław przyjechał wraz z żoną

Nikolaus Uthmann młodszy

 • 1514 ława 9
 • 1515 ława 2
 • 1516 rada 3
 • 1517 rada 3
 • 1518 rada 5 camerarius
 • 1519 rada 5 c
 • 1520 ława 2
 • 1521 ława 2
 • 1522 rada 5 c
 • 1523 rada 5 c
 • 1524 ława 2
 • 1526 ława 2
 • 1527 ława 2 - nie było zmiany w tym roku i członkowie pełnili kolejny rok te same funkcje
 • 1528 rada 6 camerarius bo 5 miał jakiś tytuł incydentalny questor sive
 • 1529 rada 6
 • 1530 ława 2
 • 1531 ława 2
 • 1532 ława 2
 • 1533 rada 2
 • 1534 ława 2
 • 1535 rada 5 c
 • 1536 rada 5 c
 • 1537 rada 2
 • 1538 rada 2
 • 1539 ława 1
 • 1540 ława 1
 • 1541 ława 1
 • 1542 rada 2
 • 1543 ława 1
 • 1544 ława 1
 • 1545 ława 1
 • 1546 rada 2
 • 1547 ława 2
 • 1548 ława 2
 • 1549 rada 2
 • 1550 rada 2