Herby mieszkańców Wrocławia

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Herby te to uzupełnienie strony Herby mieszczan wrocławskich o godła, które pojawiają się we Wrocławiu w czasach przedpruskich, a należą do osób, których rody nie są związane z miastem. Są to na przykład herby tych żon czy mężów wrocławskich mieszczan, którzy nie pochodzą z wrocławskich rodzin, lub co do których nie można tego stwierdzić.

Betsch

Koło młyńskie o 4 szprychach.

Herb Apolonii Jenkwitz z domu Betsch na jej wspólnym z mężem epitafium na północnej elewacji fary elżbietańskiej we Wrocławiu. Pierwszym mężem zmarłej w 1483 r. Apolonii był Jakub Kopadlo (Jakob Kopâdlo). Rodzice to Heinz von Betsch pan na Leutmannsdorf (Lutomia Dolna) i Ursula von Tarnau. Rodzina Betsch pochodziła prawdopodobnie z Czech, być może tam pierwotnie z Niemiec, a na Śląsk dotarła przez ziemię kłodzką. Betschowie identyfikowani sa pod nazwiskami Beczaw, Betschow, Bethschow, Betsow, Pezow. Pod koniec XIII w. Henryk Spiegel de Pezowe znajdował się w otoczeniu księcia wrocławskiego Heryka IV. W 1303 nadał henrykowskim cystersom jatkę w Rychbachu (Dzierżoniowie). Jego potomkowie byli związani z tą okolicą, również wtedy gdy znalazła się w księstwie świdnickim. Siedzibą rodu stała się Lutomia Dolna (Leutmannsdorf), w której ufundowali kościół będący potem rodową nekropolią.

Czechau

Czechau, Czechaw, Czeczow, Czeschau, Czeschaw, Tschetskau, Tzechau

Herb Katarzyny Rybisch z domu von Czechau (zm. 1572), pierwszej żony Zygfryda Rybischa (1530-1584), na jej epitafium w farze elżbietańskiej. Córka Kaspara, właściciela Borzygniewa (gm. Mirtków, pow. wrocławski) i Katarzyny von Logau.

Götz

Nieidentyfikowane herby na epitafium Johanna Götz und Schwanenfliess (1600-1677) powstałym w 1670 r. w w farze elżbietańskiej. Herby związane są w jakiś sposób z nobilitacją rodziny w 1662 r., w większości nawiązują do nadanego wówczas rodzinie Götz herbu.

Grudschreiber

Herb matki Hansa Prockendorffa Jadwigi Grudschreiber (zm. 1513) we fragmencie kamiennego reliefu, będącego podstawą ołtarza w kaplicy Prockendorffów (1517) we wrocławskiej farze elżbietańskiej. Grudschreiberowie to związana głównie z Legnicą rodzina pisana tam Kochenschreiber, Kochinschriber, Kochinschreiber, Kochenschreiber, Kochinschreiber, Croczenschreiber i Cochenschreiber. W publikacjach dotyczących Wrocławia nazwisko zapisywane jest też Grudschreiber, Gruttschreiber. Ojciec Jadwigi Matthias był dwukrotnie burmistrzem Legnicy (1448/1449 i 1451/1452).

Reinhold

Herb Reinhold na epitafium Mikołaja Jenkwitza Posadowskiego (Nocolaus Jenkwitz genannt Posadowsky). 1537. Pierwotnie w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, teraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu (Nr inw. VIII-2648). Należy do III żony Mikołaja Magdaleny Reinhold von Beutenbach. Reinhold von Beutenbach (Reinold, Reynold) to rodzina z której znani są we Wrocławiu tylko. 1. Żona od 1537 Mikołaja Jenkwitza Posadowskiego, Magdalena. 2. Andreas Reinhold małżonek Margarete Ungerathen i być może 3. Bonaventura Reinold mąż Gertrudy, w której testamencie z 29 sierpnia 1553 r. wymieniono 4 małoletnich dzieci bez imienia (Schellenberg 1938, 112), (Pusch 1987, 319 - O Magdalenie). 4. Wzmianka Jakob Reinhold II mąż Hedwig Schmidt - znana 1495-1500 (Pusch 1990, 139).

Schönpühl

Herby osób incydentalnie związanych z Wrocławiem

Tu np. herby osób nie będących mieszkańcami Wrocławia ale umieszczone na epitafiach z powodów genealogicznych.