Kapliczka granitowa w Strzelcach pow. świdnicki

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Strzelce, kapliczka monolitowa.jpeg

Strzelce (niem. Strehlitz), gm. Marcinowice, pow. świdnicki.

Na zachód od wsi, na rozstaju polnych dróg w kierunku Goli Świdnickiej i Chwałowa, stoi monolitowa, granitowa kapliczka słupowa.

Oprócz kapliczki na rozstaju jest współczesny krzyż metalowy oraz granitowy drogowskaz.

  • Kapliczka wykonana jest z jednego bloku granitu. Prostopadłościenny słup rozszerza się górą w prostokątną wnękę z łukowym daszkiem. Wnęka zabezpieczona jest blachą, mającą chronić kapliczkę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Na podstawie nieczytelna inskrypcja i prawdopodobnie data ufundowania. Taki typ kapliczki słupowej (z jednego bloku kamienia) to najstarsza z zachowanych na Dolnym Śląsku form kapliczek. Niektóre z nich pochodzą aż ze średniowiecza (Tyniec nad Ślęzą, Tyniec Mały, Studnica, Pełcznica). Kapliczka przy drodze do Goli Świdnickiej jest kapliczką prawdopodobnie z XIX w., a budulec pochodzi z eksploatowanych od XVIII wieku w pobliskiej Goli Świdnickiej kaolinowych zwietrzelin granitów. Podobna kapliczka znajduje się w sąsiednim Górce, części Sobótki.
  • Naprzeciw kapliczki stoi metalowy krzyż z kątownika (identyczny znajduje się na drugim końcu wsi przy drodze za cmentarzem). Stoi prawdopodobnie na miejscu starszego, wskazują na to drzewa posadzone z pewnością przy fundowaniu starszego krzyża.
  • Urokliwe miejsce na rozstaju polnych dróg z widokiem na Ślężę uzupełnia granitowy kamień będący drogowskazem. Strzałkami pokazuje kierunek: nach Guhlau (Gola Świdnicka) i nach Frauenhain (Chwałów) oraz podaje odległości. Napisy są mocno zatarte.


{{Publikacja|2014|2014]]