Metalowe krzyże, na których była niegdyś figura Chrystusa z blachy

Z Kapliczki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
* Krzyże z Chrystusem wyciętym z blachy (miejscowość, gmina, powiat) * Krzyże z Chrystusem z blachy w województwie dolnośląskim
* Mapa rozmieszczenia krzyży z Chrystusem z blachy * Drewniane krzyże na których był kiedyś Chrystus z blachy - województwo dolnośląskie

Powiat lwówecki

Gmina Lubomierz

Wojciechów

1

Wojciechów gm. Lubomierz (51°00'08.7"N 15°33'41.4"E). Krzyż z XIX w., na którym kiedyś była figura Ukrzyżowanego wycięta z blachy. Pozostały po niej ślady w miejscach przybicia rąk do krzyża (fot. 2). Z zachowanych belek wynika (fot. 3), że Chrystusowi towarzyszyły co najmniej dwie postacie (Matka Boska i św. Jan), czyli była to tzw. Grupa Ukrzyżowania. W Wojciechowie zachował się podobny krzyż. Napisy na cokole są zatarte, dlatego trudno stwierdzić, z której części XIX w pochodzi ten krzyż. W takiej formie stawiane były do lat 80./90.

2

Metalowy krzyż na murowanym postumencie w Wojciechowie (51°00'13.3"N 15°32'58.6"E), najprawdopodobniej z XIX w. Na krzyżu nie ma postaci Ukrzyżowanego, ale ze śladów wynika, że był tam Chrystus wycięty z blachy, podobny do innych umieszczanych na takich krzyżach w okolicy Lubomierza (fot. 2019). Być może była tu cała Grupa Ukrzyżowania wycięta z blachy, tak jak na innym krzyżu w Wojciechowie - na pokazanym bezpośrednio wyżej oraz krzyżu, na którym zachowały się postacie. Wskazuje na to wysokość. Na 120-centymetrowym, murowanym postumencie umieszczona jest metalowa część czterometrowej wysokości. Niestety napisy na cokole są zatarte i nie do odczytania.

3
4