O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych
Neogotycka kapliczka przydrożna w Bogurzynie na Mazowszu Płockim
Bogurzyn gmina Wiśniewo, powiat mławski.

W ziemi zawkrzeńskiej, pomiędzy Bogurzynem a Głużkiem, stoi wśród pól urokliwa przydrożna kapliczka słupowa z niewielką wnęką z przodu powstała w początku XX w.

Kapliczka fundowana była w 1916 r. (Katalog, 1958), odczytać można na niej inicjały IG.

Neogotycka w formie, murowana, otynkowana. Postawiona na planie kwadratu. Dolna, węższa kondygnacja ożywiona jest płycinami. Na niej szersza kondygnacja górna z ostrołukową wnęką z przodu, płycinami z pozostałych stron i sfazowanymi narożami. Kapliczka zakończona jest daszkiem namiotowym krytym dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem i czterema sterczynami.

Powyższy opis powstał na podstawie widoku z 2002 r. (fot. 2). Później kapliczka została odnowiona. Zmieniło się też otoczenie. Z tyłu pojawiły się budynki nowoczesnej chlewni, pozbawiając panoramę uroku. Do 2019 r.  krzewy zasłoniły zabudowania (fot 3) . 


Neogotycka kapliczka przydrożna w Bogurzynie
Kapliczka Bogurzyn Głużek Neogotycka kapliczka przydrożna w Bogurzynie koło Mławy Kapliczka w Dłużku
1. fot. 1982
2.  fot. 2002 3. fot. 2019

Przypisy

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom X dawne województwo warszawskie, Zeszyt 9 Mława i okolice. Warszawa: 1985, s. 2.
Chrystus Frasobliwy
© Michał Zalewski 2004, 2019