Strona główna

O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych

Ludowe rzeĽby Chrystusa Frasobliwego w kapliczkach przydrożnych - galeria


Ludowa rzeĽba Chrystusa Frasobliwego w Hermanowej gm. Tyczyn
Hermanowa pow. rzeszowski