Jost Tauchen

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Autoportret Josta Tauchena? Fragment sakramentarium w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu

Jost Tauchen znany też jako Jodokus Tauchen to kamieniarz, ludwisarz, rzeźbiarz, odlewnik pracujący znaczną część swojego życia we Wrocławiu gdzie stworzył swoje najznakomitsze dzieła. Mieszczanin wrocławski. Urodzony przed 1425, zmarły po 1495 - to daty graniczne wzmianek w dokumentach z nim związanych. Pochodził prawdopodobnie z Legnicy. Przed przybyciem do Wrocławia, w 1451 r., pracował Zgorzelcu.

Miał początkowo warsztat przy Hundegasse (znana współcześnie jako ul. św. Antoniego) - wzmianka w 1464 r. W latach 1477-1495 wynajmował z żoną od miasta mieszkanie w wieży murów miejskich. Żon miał przynajmniej dwie. W 1476 r. został starszym, utworzonego właśnie (1475) cechu wrocławskich kamieniarzy i murarzy. Pracował w piaskowcu, sztucznym kamieniu oraz w brązie. Wykonywał też dla miasta broń (znany kontrakt z lat 1468-1470). Zmarł w niedostatku.

Domniemany autoportret

Na stopie sakramentarium we wrocławskiej Farze Elżbietańskiej wykonanego przez Tauchena w latach 1452-1455 znajduje się czytelny rzeźbiarski symbol Starego i Nowego Testamentu.

Dzieła

  • sakramentarium w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu (1452-1455)
  • brązowa płyta nagrobna arcybiskupa Jana Sprowskiego dla katedry gnieźnieńskiej (zamówienie w 1462)
  • chór zakonny w kościele (1463-1464, niezachowany)
  • kaplica Ph. Dachsa przy kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku (1466-1469)
  • prace przy przebudowie wrocławskiego ratusza w latach 70. XV w. (wsporniki północnej nawy Sali Wielkiej?, rzeźby Sali Książęcej?)
  • prace przy dzwonnicy kościoła św. Jakuba w Nysie - dekoracje rzeźbiarskie (lata 70. do prawdopodobnie 1493)

Prawdopodobne

  • brązowa chrzcielnica w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie
  • brązowa chrzcielnica w kościele w Bańskiej Bystrzycy