Krzyże z Chrystusem z blachy w Wojciechowie

Z Kapliczki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
* Krzyże z Chrystusem wyciętym z blachy (miejscowość, gmina, powiat) * Krzyże z Chrystusem z blachy w województwie dolnośląskim
* Mapa rozmieszczenia krzyży z Chrystusem z blachy * Drewniane krzyże na których był kiedyś Chrystus z blachy - województwo dolnośląskie

Powiat lwówecki

Gmina Lubomierz

Wojciechów

1

Wojciechów gm. Lubomierz (51°00'08.7"N 15°33'41.4"E). Krzyż z XIX w., na którym kiedyś była figura Ukrzyżowanego wycięta z blachy. Pozostały po niej ślady w miejscach przybicia rąk do krzyża (fot. 2). Z zachowanych belek wynika (fot. 3), że Chrystusowi towarzyszyły co najmniej dwie postacie (Matka Boska i św. Jan) czyli była to tzw. Grupa Ukrzyżowania. W Wojciechowie zachował się podobny krzyż. Napisy na cokole są zatarte, dlatego trudno stwierdzić z której części XIX w pochodzi ten krzyż. W takiej formie stawiane były do lat 80/90.

2

Metalowy krzyż na murowanym postumencie w Wojciechowie (51°00'13.3"N 15°32'58.6"E), najprawdopodobniej z XIX w. Na krzyżu nie ma postaci Ukrzyżowanego ale ze śladów wynika, że był tam Chrystus wycięty z blachy, podobny do innych umieszczanych na takich krzyżach w okolicy Lubomierza (fot. 2019). Być może była tu cała Grupa Ukrzyżowania wycięta z blachy, tak jak na innym krzyżu w Wojciechowie - na pokazanym bezpośrednio wyżej oraz krzyżu, na którym zachowały się postacie. Wskazuje na to wysokość. Na 120 cm, murowanym postumencie, umieszczona jest metalowa część czteromotorowej wysokości. Niestety napisy na cokole są zatarte i nie do odczytania.

3
4