Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien : Steinkreuze, Bildstocke, Staupsaulen, Galgen, Gerichtstische

Z almanach wrocławski
Wersja z dnia 13:20, 6 kwi 2022 autorstwa Anna Kowalczewska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Max Hellmich
Kamienni świadkowie średniowiecznego prawa na Śląsku: kamienne krzyże, kapliczki przydrożne, pręgierze, szubienice, stoły sądowe.
Legnica: 1923.

Przedmowa

Po ponad dwudziestu latach zbierania wiadomości o śląskich krzyżach kamiennych i pokrewnych obiektach upubliczniam zebrane informacje. Rosnąca inflacja nie pozwala na czekanie. Zdaję sobie sprawę, że nadal istnieją pewne braki w kolekcji, choć otrzymałem wsparcie z całego kraju. Mimo znacznych nakładów i poświęcenia czasu oraz kosztów nie udało się uzupełnić wszystkich brakujących wcześniej rzeczy. Dziś dla indywidualnego kolekcjonera jest to przedsięwzięcie beznadziejne.

Niemniej zebrany materiał jest na tyle obszerny, że publikacja wydaje się pożądana. Mam też nadzieję, że zachęci to ludzi do uzupełniania braków. Jestem gotów zbierać ciągle nowe informacje i kiedyś wydać je drukiem, udostępniając je szanownym za zwrotem kosztów. To, co się teraz pojawiło, można by aktualizować, rozcinając i wklejając bez wielkiego wysiłku i nakładów, aby zbiór nie stracił aktualności, nawet gdyby okoliczności pozwoliły na opublikowanie bardziej kompletnego wydania w późniejszym terminie.

Oprócz kamiennych krzyży i odpowiadających im kapliczek włączyłem do kolekcji także szubienice, pręgierze i stoły sądowe. Są również mało znane, a ponieważ to także pozostałości dawnego prawa i sądownictwa, mają pewien luźny związek z kamiennymi krzyżami.

Oddaję więc to, co zebrałem wszystkim przyjaciołom naszego kraju. Miejmy nadzieję, że przedstawienie tych zbyt mało znanych pozostałości z dawnych czasów przyczyni się do ich zachowania ze zrozumieniem i życzliwej nad nimi opieki.

Z wdzięcznością wspominam wszystkich, którzy wspierali mnie, przekazując wiadomości o krzyżach, ich szczegółowe opisy i przesyłając zdjęcia. Niestety muszę powstrzymać się od wymienienia ich nazwisk; zajęłyby one zapewne więcej niż jedną stronę. Chciałbym jednak zapewnić Was wszystkich o moich szczerych podziękowaniach.

AutorWprowadznie

Kamienne krzyże są zwykle słusznie nazywane w języku potocznym "krzyżami mordu" lub "krzyżami ekspiacyjnymi" i od dawna przyciągają uwagę. W szczególności Śląskie Czasopisma Prowincjonalne (Schlesischen Provinzialblätter) i ich nowsza seria "Rübezahl" wielokrotnie przynoszą pojedyncze wzmianki lub dłuższe rozprawy na temat ich znaczenia: Vd. 60 s. 297, t. 106 s. 114, s. 265, s. 459, s. 555, t. 107 s. 39, s. 41, s. 321 oraz "Rübezahl" t. 3, 7-9 i 12. Często wspominały o nich także nowsze czasopisma, takie jak "Schlesien" t. 3, 4 i 7, "Schlesischen Heimatblätter" t. 3, "Qulengebirgsfreund" t. 1911, "Grafschaft Glatz" t. 1911. 3, "Neisser Jahresberichte" z 1901 i 1902 r., "Schlesiens Vorzeit" (stara seria) t. II i III, "Oberschlesische Heimat" t. II, IV, V i VI: ponadto poszczególne krzyże są wymieniane w różnych publikacjach regionalnych: Schulenburg "Wendisches Volkstum", Clemenz "Wandern und Schauen" i "Liegnitz" oraz Jander "Liegnit und Umgegend" i wiele innych.


Tekst w języku niemieckim

Max Hellmich
Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien : Steinkreuze, Bildstocke, Staupsaulen, Galgen, Gerichtstische.
Liegnitz: 1923.

Vorwort

Nach mehr als zwanzigjähriger Sammeltätigkeit übergebe ich die schlesischen Steinkreuze und Verwandtes jetzt der Öffentlichkeit. Die wachsende Teuerung duldet nicht mehr cine längere Berzügerung. Die Sammlung weist, das ist mir wohl bekannt, noch manche Lücke auf, trotzdem ich von überall aus der Heimat Unterstüßung erhalten habe. Trotz erheblicher Aufwendungen und Opfern an Zeit und Geld ist es schon früher nicht möglich gewesen, das Fehlende zu ergänzen. Heute ist das für den einzelnen Sammler ein aussichtsloses Unternehmen.

Immerhin aber ist der gesammelte Stoff doch so groß, daß eine Veröffentlichung lohnend erscheint. Ich hoffee, daß sie dazu anregen wird, die Lücken zu schließen, und bin bereit, ergänzende Ditteilungen zu sammeln und nach einiger Zeit den freundlichen Einsendern auf Wunsch das Gingegangene gegen Ersatz der Auslagen einseitig gedruckt zu übersenden. Durch Auseinanderschneiden und Überkleben ließe sich das jetzt Erschienene ohne große Mühe und Kosten auf dem Laufenden erhalten, sodaß die Sammlung nicht veralten würde, selbst wenn die Verhältnisse es erlauben sollten, später einmal eine vollständigere Ausgabe erscheinen zu lassen.

Neben den Steinkreuzen und den mit ihnen gleichwertigen Bildstocken habe ich weiter noch die Galgen, Staupsäulen und Gerichtstische in die Sammlung aufgenommen. Ihr Vorkommen ist auch nur wenig bekannt. Da sie gleichfalls Überlebsel alter Rechtsanschanung und Gerichtsbarkeit sind, stehen sie in einem gewissen losen Zusammenhange mit den Steinkreuzen.

Und so übergebe ich die Sammlung allen Freunden unserer Heimat. Der Hinweis auf diese noch lange nicht genug bekannten Reste aus alter Zeit wird hoffentlich an seinem Teil dazu beitragen, sie verständnisvoll zu pflegen und zu erhalten.

Hierbei gedenke ich dankbar aller derer, die mir durch Nachrichten über Kreuze, ihre nähere Beschreibung und Zusendung von Lichtbildern Unterstützung haben zuteil werden lassen. Ihre Namen alle aufzuführen muß ich mir leider versagen; sie würden wohl mehr als eine Seite füllen. Alle aber wollen sich beim Lesen dieser Zeilen meines aufrichtigen Dankes versichert halten. Auch die neueren Zeitschriften haben sie oft erwähnt, wie Z. B. „Schlesien“ Bd. 3, 4 und 7, die „Schlesischen Heimatblätter“ Bd. 3, der „Qulengebirgsfreund“, Jahrgang 1911, die „Grafschaft Glatz“ Bd. 3, die „Neisser Jahresberichte“ vom 1901 und 1902, „Schlesiens Vorzeit“ (alte Folge) Bd. Il und III, die „Oberschlesische Heimat“ Bd. II, IV, V und VI: ferner finden sich einzelne Kreuze erwähnt in verschiedenen landeskundlichen Veröffentlichungen: Schulenburg „Wendisches Volkstum“, Clemenz „Wandern und Schauen“ und „Liegnitz" und Jander „Liegnit und Umgegend“ und vielen anderen.Der VerfasserEinleitung

Die Steinkreuze werden im Volksmunde meist richtig als „Mord= oder Sühnekreuze“ bezeichnet und haben ſschon lange die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Namentlich die Schlesischen Provinzialblätter und ihre, „Rübezahl“ genannte neuere Folge bringen immer wieder einzelne Hinweise oder lännere Abhandlungen über ihre Bedeutung: Vd. 60 S. 297, Bd. 106 S. 114, S. 265, S. 459, S. 555, Bd. 107 S. 39, S. 41, S. 321 und „Rübezahl“ Bd. 3, 7 bis 9 und 12.


Das Sühnekreuz.

Wo der Mordstahl jäh und ruchlos
Frisches Leben macht' erbleichen,
Stellt' der Täter einst als Sühne
Reuig auf des Kreuzes Zeichen.

Dunkel geht im Volk die Sage
Von dem Toten, längst verschollen,
Dessen Seele fromme Bitten
Ew'ge Ruhe schaffen sollen.

Und wo damals trank die Erde
Blut, durch frev'le Tat vergossen,
Um das Kreuz, das altersgraue,
Heute üpp'ge Blumen sprossen.