Strona główna

O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych

Warsztatowe rzeĽby ¶w. Jana Nepomucena w kapliczkach przydrożnych - galeria


Tyczyn rokokowa rzeĽba ¶w. Jana Nepomucena w kapliczce przydrożnej, Tyczyn Kapliczka przydrożna ze ¶w. Janem Nepomucenem w Hermanowej pow. rzeszowski
Tyczyn pow. rzeszowski Hermanowa pow. rzeszowski