O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych
Chrystus FrasobliwyPazdur
Pazdur - w drewnianym budownictwie ludowym, głównie w Małopolsce, dekoracyjne zwieńczenie dachu w postaci pionowej nasady z kawałka drewna, umieszczanej na skrajnych krokwiach dachu dwuspadowego lub jako zakończenie szczytu dachu wielospadowego, np. brogowego.

Na Podhalu częstym motywem zdobniczym jest lilia i tulipan, a na Sądecczyźnie grot i krzyż.

Odpowiednikiem tego zdobienia w innych regionach Polski (głównie Podlasie, Kurpie, Kaszuby) są śparogi czyli zdobienia w postaci wysuniętych ponad kalenice rzeźbionych końców krzyżujących się desek, przybitych do krańcowych krokwi.

Pazdur na drewnianej kapliczce z XIX w. Bieliny pow. kielecki. Pazdur na kapliczce w Liowie pow. augustowski Pazdur na kapliczce Raciborowicach pow. chełmski
1. Bieliny pow. kielecki. Na kapliczce z XIX w. pazdur wycięty w kształt wieżyczki z żeliwnym krzyżem zwieńczonym kurem (fot. 2017). 2. Lipowo pow. augustowski. Pazdur na kapliczce z XIX w. (fot. 2016) 3. Pazdur na kapliczce z XIX w. w Raciborowicach pow. chełmski (fot. 2018)

Pazdur na kapliczce w krzemieniu pow. janowski Pazdur na kapliczce brogowej w Ciosmach pow. biłgorajski Pazdur na kapliczce brogowej w pow. opatowskim
4. Pazdur na kapliczce św. Tekli z lat międzywojennych w Krzemieniu Drugim w pow. janowskim (fot. 2014). 5. Pazdur na kapliczce brogowej z końca XIX w. w Ciosmach pow. biłgorajski (fot. 2014). 6. Pazdur na kapliczce brogowej w pow. opatowskim (fot. lata 50. XX w.)

 
© Michał Zalewski 2018