O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych
Chrystus Frasobliwy
Pilastry 
Pilastry, pilaster (fr. pilastre, z wł. pilastro, od pila czyli filar) - przyścienne półfilary nieznacznie wysunięte przed lico  muru (klasycznie na 1/6 swojej szerokości). Odmiennie niż lizena, a tak jak filar i kolumna. pilaster posiada głowicę i bazę,  a nieraz również cokół.

Repki, Sokołów Podlaski, kapliczka fasadowa, pialster
1. Kapliczka fasadowa/wnękowa z pilastrami, z 1844 r.,  w Repkach powiat sokołowski.
Kapliczka fasadowa z pilstrami w Wyszkowie pow. węgrowski, Notburga
2.  Kapliczka arkadowa z pilastrami w Wyszkowie pow. węgrowski.
Ośmioboczna kapliczka z pilastrami w Rzeszowie, 1889 r.
3. Ośmioboczna kapliczka domkowa z pilastrami w Rzeszowie, rok. 1889.


Pialstry używane są zarówno w celach konstrukcyjnych: wzmocnienia muru, podtrzymania belkowania; jak i dekoracyjnych: artykulacji (podziału, rozczłonkowania) ściany, obramowania portalu lub otworu okiennego. Stosowane w starożytności (głównie w architekturze rzymskiej), szczególnie popularne w architekturze renesansowej, występując jako element pionowego podziału fasady i jednocześnie dźwigający belkowanie z gzymsem oraz jako obramienia nisz, portali, okien.

W małej architekturze sakralnej pełni głównie funkcje dekoracyjne, ożywiające powierzchnię.

© Michał Zalewski 2012