O kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych
Chrystus FrasobliwySterczyna
Sterczyna - to pionowy element dekoracji architektonicznej wieńczący budowlę najczęściej w postaci smukłej kamiennej wieżyczki. Sterczyny są często identyfikowane z gotyckimi pinaklami czyli bardzo smukłymi i ozdobnymi (np. żabkami czyli ozdobami w kształcie pączków lub zwiniętych listków osadzonych na łodyżce i odchylających się na zewnątrz) zwieńczeniami przypór czy wież.

W małej architekturze sakralnej sterczyny występują głównie w kapliczkach w stylu neogotyckim powstających w II połowie XIX i na początku XX w.

Neogotycka kapliczka ze Sterczynami w Bogurzynie w pow. mławski
1. Neogotycka kapliczka z 1916 r. ze sterczynami w Bogurzynie pow. mławski na Mazowszu.

© Michał Zalewski 2009