Dyskusja:Krzyż pokutny

Z Kapliczki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Mity w "naukowych"

  • Adamczyk (c. 12 kk)

Rożne

Cytat

Odpowiedzialność rodowa

  • "Węzeł rodowy przynosił ze sobą obowiązek wzajemnej obrony. Nieprzyjaciel któregokolwiek członka stawał się wrogiem wszystkich. Pokrzywdzenie jednej osoby uważano za obrazę i krzywdę wyrządzoną całemu rodowi, to też cały ród szczególnie w razie zabójstwa obowiązany był poszukiwać odwetu i pomścić się za doznane naruszenie prawa lub domagać się zapłacenia okupu. Okup przypadał całemu rodowi pokrzywdzonemu, dzielono go między członków" "Odpowiedzialność za czyn bezprawny szczególnie za zabójstwo nie była ograniczona li do osoby złoczyńcy. Krewni jego podpadali również zemście pokrzywdzonego rodu, a za zapłatę umówionego lub przepisami prawnemi ustanowionego okupu odpowiadał ród złoczyńcy" (Aleksander Marian Janowicz. Historia prawa niemieckiego. Lwów:1898, s. 52.)

Jaczów

https://www.facebook.com/groups/256941724719073/permalink/1142227872857116

R

E. Woikowsy-Biedau, P. Kutzer Steinkreuze in Oberschlesischen. Oberschlesische Heimat 1909, Bd 5. s.142-143

Sandsteinkreuz nach der Form eines Patriarchen Kreuzes im Gestrüpp au dem alten Kirchchofe. Es stand vor 34 Jahren dicht an der rechten seite der alten, vor ungefähr 10 Jahren ...


Diese Deutung wird dadurch unterstützt, daß in der alten Kirche unter dem Orgelchor ein Bild des heil. Georg, des Patrons der Kirche, hing, auf dessen Rahmen die Jahreszahl 1628 zu lesen war. Es ist indes auch möglich, daß das Kreuz selbst älter ist, aber erst um 1628 die Inschrift erhielt.

Ein Patriarchen Kreuz hat

czeska teoria 'pokutności'

Określanie kamiennych krzyży mianem 'pokutnych' budzi kontrowersje. Najczęściej krzyż pokutny jest rozumiany jako obiekt wystawiony przez zabójcę, jako jego pokuta - zazwyczaj taka interpretacja pozostaje w sferze myślenia życzeniowego, będąc podsycana przez rozbudzające wyobraźnię legendy. Jeśli jednak podejść do pokuty w aspekcie teologicznym, można interpretować nazwę 'krzyż pokutny' inaczej. Osoba zamordowana, czyli zmarła nagłą śmiercią, bez ostatniego namaszczenia, a tym samym bez żalu i skruchy za grzechy popełnione za życia (czyli bez pokuty), w najlepszym wypadku mogła trafić do czyśćca. Krzyż pokutny, notabene wystawiony niekoniecznie w samym miejscu zbrodni, miał skłaniać mijających go do modlitwy za duszę zamordowanego w celu wybawienia jej od czyśćcowej męki. Im bardziej widoczne miejsce wystawienia krzyża, tym większe prawdopodobieństwo, że dobry chrześcijanin na jego widok pomodli się i przyczyni się w ten sposób do odkupienia grzechów zabitego.