Granitowa kapliczka słupowa koło Polakowic

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
1. Kamienna kapliczka przydrożna, Polakowice, fot. 2016

Polakowice (Pollogwitz, w latach 1937-1945 Dreiteichenod 1937-1945) gm. Żórawina, pow. wrocławski. Granitowa kapliczka przydrożna z XIX w. przy polnej drodze do Węgier (50°56'17.4"N 17°03'07.1"E). Na czworobocznym filarze kapliczka z malowanym na blasze obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Zwieńczenie w postaci schodkowej piramidki, na której metalowy krucyfiks nakryty blaszanym daszkiem. Pod obrazem jest wyryty napis Gott ist die Liebe (Bóg jest miłością). Z tyłu kapliczki namalowany napis A D 2008 (fot. 4). Dotyczy prawdopodobnie daty któregoś z odnowień. Porównanie zdjęć z 2016 i 2008 r. (fot. 5) pokazuje, że w międzyczasie doszło do odmalowania (odnowienia) blaszanego obrazu. Stan w 2016 r. (fot. 3) wskazuje, że było to bliżej roku 2008 niż 2016.

Taki typ kapliczki słupowej (monolitycznej - z jednego bloku kamienia) to najstarsza z zachowanych na Dolnym Śląsku form kapliczek. Niektóre z nich pochodzą aż ze średniowiecza (Tyniec nad Ślęzą, Tyniec Mały, Studnica, Pełcznica). Najmłodsze, jak ta Polakowicach, pochodzą z XIX w., np. w Sobótce Górce czy w Strzelcach w pow. świdnickim.

Literatura

* Sobótka, Kąty Wrocławskie i okolice. Tekst. red. Jakub Pokora, Mieczysław Zlata. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991. Katalog Zabytków Sztuki, Seria Nowa Tom IV Zeszyt 2. s. 78.