Krzyże z Chrystusem z blachy w Raszowej

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Województwo opolskie
Krzyże z Chrystusem z blachy
Mapa krzyży z Chrystusem z blachy


Krzyże z Chrystusem wyciętym z blachy w Raszowej (dodatkowa nazwa w języku niemieckim Raschowa) w gminie Leśnica, w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim. Część mieszkańców wsi to przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce, dlatego miejscowość ma też oficjalną nazwę w języku niemieckim.

Pomnik wojenny

Chrystus z blachy na drewnianym krzyżu to element pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Raszowa i Rokicie (niem. Rokitsch, Rokitsche, w latach 1939-1945 Mittenbrück, śl. Rokiczé), współcześnie północna część Raszowej, poległych w I i II wojnie światowej. Pomnik znajduje się południowej części wsi, przy ul. Góra Świętej Anny (50°23'11.3"N 18°10'45.2"E). Pomniki poległych w I wojnie światowej (Kriegerdenkmal) są charakterystycznym elementem niemieckich wsi (pod tym pojęciem należy rozumieć tu wsie znajdujące się w państwie niemieckim w okresie międzywojennym). Powstały w latach 20. o 30. XX w. Na terenach należących od 1945 r. do Polski, tam, gdzie nastąpiła wymiana ludności, uległy one często zniszczeniu w wyniku braku opieki lub celowej dewastacji. Nieraz zmienione zostały w pomniki upamiętniające przyłączenie tych ziem do Polski albo obiekty małej architektury sakralnej. Inaczej działo się na terenach, gdzie pozostała przedwojenna ludność, czyli głównie na Górnym Śląsku. Tu otaczane są z oczywistych względów opieką. Upamiętniają przodków. Niezrozumienie Polaków z innych regionów kraju budzi dodawanie w latach 90 XX w. i w XXI w. do przedwojennych pomników, części dotyczącej upamiętnienia poległych w czasie II wojny światowej, gdyż chodzi tu o żołnierzy wrogiej Polsce armii. W przypadku wsi zamieszkanych przez Ślązaków można tłumaczyć taką sytuację przymusem służby w armii kraju zamieszkania. We wsiach mniejszości niemieckiej pomniki dotyczące II wojny światowej budziły do niedawna kontrowersje, gdyż upamiętniają żołnierzy biorących często z przekonania udział w traumatycznej dla Polaków i niczym nie usprawiedliwionej, agresji na Polskę. Część dotycząca II wojny światowej powstała w 2007 r. i została ufundowana przez A. Dudę i DFK Raszowa (DFK czyli Deutsche Freundschaftskreise to lokalne koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim).

Krzyż przy drodze do Cisowej

Drewniany krzyż przydrożny z Chrystusem i Matką Bożą malowanymi na blasze w Raszowej przy polnej drodze do Cisowej, od lat 70. XX w. części Kędzierzyna-Koźla (50°23'11.5"N 18°11'11.3"E). Dla drewnianych krzyży z blaszanym Chrystusem w tej okolicy charakterystyczna jest kapliczka skrzynka w połowie wysokości krzyża. Często jest to malowana na blasze Matka Boska.

Św. Florian malowany na blasze

Św. Florian, obraz malowany na blasze na kapliczce domkowej w Raszowej.

Publikacja - 2019 r.
Aktualizacja - 2019 r.