almanach wrocławski:Projekt:Prawa autorskie

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Treść serwisu oraz zdjęcia udostępnione są na warunkach licencji CC BY-NC-SA 4.0 (Creative Commons - za uznaniem autora, bez użycia komercyjnego, na tych samych zasadach), chyba że w konkretnym artykule lub zdjęciu określona jest inna licencja. Licencja nie dotyczy też zamieszczonych w serwisie treści i zdjęć będących własnością publiczną, co jest zaznaczone w opisie pliku.

Opis licencji CC BY-NC-SA 4.0 znajdziesz [tutaj.

Warunki zachowania licencji
  • Dla zachowania warunku uznania autorstwa artykułu należy podać tytuł artykułu, autora widocznego w historii artykułu (jeżeli występuje w historii kliku autorów, należy podać pierwszego - najstarszego) i adres internetowy prowadzący bezpośrednio do strony artykułu oraz adres całego serwisu, czyli http://kapliczki.org.pl.
  • Dla zachowania warunku uznania autorstwa zdjęcia należy podać autora zdjęcia wskazanego w opisie zdjęcia oraz adres internetowy serwisu, czyli http://kapliczki.org.pl.
  • Jeżeli wykorzystanie następuje na stronie internetowej, adresy powinny mieć formę odsyłaczy (linków).

Każdy z warunków licencji CC BY-NC-SA 4.0 może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich. Czy w przypadku konkretnej treści lub pliku jest to możliwe, można uzyskać informację tu poczta