Dyskusja:Latarnia umarłych sprzed szpitala dla trędowatych kobiet na Kleparzu

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

LANTERNS OF THE DEAD IN KRAKÓW. FROM THE SING OF “SUDDEN DEATH” TO A SYMBOL OF THE TOWN’S HISTORY

Proces deponowania szczątków zmarłych, niezależnie od kultury archeologicznej archeologicznej, jej ram terytorialnych i chronologicznych, wiązał się ze starannym wybór miejsca pochówku. Jego układ przestrzenny, specyficzna architektura funeralna czy symbolika stosowanych znaków sygnalizowały jego funkcję rozumianą nie tylko przez ludzi współczesnych budowanym obiektom, ale także przez społeczności obce, migrujące co pewien czas z odległych terytoriów. z odległych terytoriów i w odległych czasach. Jako przykład można określić wykorzystanie kurganów na obszarze stepowym jako miejsc pochówku przez różne grupy ludzi, kulturowo, czasowo lub przestrzennie nie związanych z pierwotnym założeniem. Konstrukcje, wznoszone na grobach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, związane były zazwyczaj z obrzędami pogrzebowymi. z obrzędami pogrzebowymi lub rytuałami dla zmarłych dusz. Służyły jako miejsca spotkań obrzędów ofiarnych, poświęconych zarówno niedawno zmarłym, jak i odległym przodkom. W wielu kulturach i w różnych okresach historycznych w pobliżu cmentarzy rozpalano ogniska. cmentarzy. Rytuał ten kultywowali również chrześcijanie, adaptując niektóre tradycje świata starożytnego do własnych celów1. świata starożytnego do własnych celów1 . Jerome ze Stridonu (347-420) podawał, że ludzie zwykli przynosić światła na uroczystości pogrzebowe. Światła te dla chrześcijan były symbolami nadziei i zmartwychwstania. Jednak w tamtych czasach kościół potępiał te praktyki jako wywodzące się z kręgów niechrześcijańskich. Zapalanie ognia na grobach było zabronione gdyż wiązało się to z obrzędami przywoływania zmarłych, podczas których palono pochodnie palono pochodnie.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)