Klasycystyczna kapliczka przydrożna w Wirowie nad Bugiem

Z almanach wrocławski
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Klasycystyczna kapliczka przydrożna w Wirowie, fot. 2001

Wirów gmina Jabłonna Lacka w powiecie sokołowskim to wieś położona pięknie na wysokiej skarpie nad Bugiem. Znajdował się w niej prawosławny klasztor żeński (obecnie dom pomocy społecznej) oraz cerkiew greckokatolicka, później prawosławna, teraz kościół katolicki. Na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do zespołów sakralnych z drogą Gródek - Drohiczyn zachowała się nietypowa w formie kapliczka z I połowy XIX w.[1] o charakterze klasycystycznym.

Murowana z cegły na zaprawie wapiennej, otynkowana. Posadowiona na cokole, w którym od frontu znajdują się ozdobne blendy. Powyżej część główna kapliczki w formie podcienia wspartego od frontu na dwóch półkolumnach toskańskich podtrzymujących gzyms oraz trójkątny schodkowy szczyt z krzyżem. Tylna ściana pełna. Wewnątrz kapliczki figura Chrystusa Gorejące Serce. Według Katalogu zabytków sztuki w Polsce w kapliczce znajdowała się rzeźba św. Floriana z przełomu XVIII i XIX w.[1] Inwentaryzacja do katalogu odbyła się w 1964 r., więc rzeźba została wymieniona później.

Około 1830 r. we wsi spłonęła drewniana cerkiew greckokatolicka. Właściciel wsi, pułkownik Antoni Kuszel, ufundował nową, murowaną, wybudowaną w latach 1833-1836 w stylu klasycystycznym. Można przypuszczać, że jednocześnie powstała omawiana kapliczka.

W niedalekiej Chruszczewce znajduje się także klasycystyczna kapliczka przydrożna z I poł. XIX w.

  1. 1,0 1,1 Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom X województwo warszawskie, Zeszyt 25 powiat sokołowski. Warszawa: 1965, s. 30.